Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor1

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Fri frakt vid köp i min. 499 kr.

Upp till 50% rabatt på utvalda varor

Integritets- och cookiepolicy

PERSONDATAPOLITIK FOR Copenhagen Health

1.1

Denna policy (”Integritetspolicy”) beskriver hur Copenhagen Health ApS (nedan kallad ”Copenhagen Health”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.2

Policyn gäller för personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du är i kontakt med Copenhagen Health som kund. Detta kan till exempel vara fallet om du köper en vara från Copenhagen Health, kontaktar Copenhagen Health, eller när du använder Copenhagen Healths webbplats, www.CopenhagenHealth.se (“CopenhagenHealth.se”).

1.3

Copenhagen Health ApS är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till Copenhagen Health kan göras via kontaktuppgifterna som anges under pkt. 7.

2.1

När du besöker CopenhagenHealth.se behandlar vi automatiskt information om dig och din användning av CopenhagenHealth.se. Denna information kommer vanligtvis att vara den typ av webbläsare du använder, söktermerna du använder på CopenhagenHealth.se samt din IP-adress.

2.1.1

Syftet är att optimera användarupplevelsen och funktionerna på CopenhagenHealth.se, att generera användbar och korrekt statistik, att svara på dina frågor och hjälpa dig som kund på bästa möjliga sätt.

2.2

När du köper en produkt eller kommunicerar med oss ​​samlar vi in ​​den information du själv tillhandahåller. Det kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om vilka produkter du köper och information om förfrågningar och reklamationer, leveransförfrågningar, samt information om vilken IP-adress beställningen gjordes ifrån om beställningen den genomfördes på CopenhagenHealth.se.

2.2.1

Syftet är att vi ska kunna leverera de produkter du har beställt och i övrigt uppfylla vårt avtal med dig, bland annat för att kunna hantera dina rättigheter att returnera och reklamera samt för att vid behov kunna kontakta dig angående relevant information om produkten, du har köpt. Vi behandlar även information om dina köp för att följa lagkrav, inklusive gällande produktåterkallelser, bokföring och redovisning. Vid köp på CopenhagenHealth.se samlas IP-adressen in i syfte att förhindra bedrägerier.

2.2.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1b och vårt ömsesidiga avtal om köp från Copenhagen Health, 1c och vår rättsliga skyldighet att följa lagkrav på återkallelser och bokföring och 1f och vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier.

2.3

När du har skrivit upp dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​information om ditt namn, e-postadress, och ev. mobilnummer.

2.3.1

Syftet är att tillvarata vårt intresse av att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

2.3.2

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till att få vårt nyhetsbrev och artikel 6.1 i dataskyddsförordningen. 1a.

2.4

Om du köper ett abonnemang och blir Copenhagen Health-medlem och gör ett köp eller på annat sätt använder CopenhagenHealth.se via din profil, behandlar vi även dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga regler och lagar inom området.

2.5

När du besöker Copenhagen Healths profiler på sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn) behandlar Copenhagen Health den information du gjort tillgänglig via inställningar på våra sociala medier, dina reaktioner på våra inlägg, dina delningar och eventuella kommentarer på våra inlägg.

2.5.1

Syftet med Copenhagen Healths behandling av dina personuppgifter är att marknadsföra Copenhagen Health, att svara på meddelanden, att låta dig delta i våra tävlingar och att kommunicera med dig om du vinner. När ovan nämnda sociala medier använder personlig information som samlats in på Copenhagen Healths profiler för eget bruk, t.ex. för att förbättra deras annonser, behandlar de dina personuppgifter enligt beskrivningen i deras integritetspolicy, som du hittar hos relevanta leverantörer av sociala medier.

3.1

Om du har gett ditt samtycke till cookies använder Copenhagen Health Facebook Pixels och Googles verktyg på CopenhagenHealth.se för att samla in data med syfte om att optimera våra annonser utanför CopenhagenHealth.se. Detta innebär att du vid samtycke till användning av cookies när du besöker CopenhagenHealth.se, tillåter att Facebook och Google får information om din IP-adress, din webbläsare, information om din enhet, de webbplatser du besöker, de köp du gör, vilka annonser du ser och hur du använder CopenhagenHealth.se. När Facebook och Google använder personlig information som samlats in på CopenhagenHealth.se, till exempel för att förbättra sitt annonssystem, behandlar de dina personuppgifter enligt beskrivningen i deras integritetspolicy, som du hittar hos dem.

3.2

I samband med leverans av varor som du har köpt från Copenhagen Health kommer information om ditt namn, adress, e-post, telefonnummer och ordernummer samt specifika leveransförfrågningar att vidarebefordras till transportören som ansvarar för leveransen av de köpta varorna till dig. Vid köp av ej lagerförda varor kan nämnda uppgifter lämnas vidare till tillverkaren eller säljaren av den aktuella produkten, som i så fall står för leveransen.

3.3

När du genomför betalningstransaktioner på CopenhagenHealth.se sker detta via Copenhagen Healths PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certifierade partner, Bambora-betalningar och Nets. Informationen lagras i en säker PCI-certifierad miljö som följer internationella säkerhetsstandarder. När du använder ett betalkort på CopenhagenHealth.se kommer endast Copenhagen Healths PCI-certifierade partner Bambora payments och Nets (och inte Copenhagen Health) att ha tillgång till din kortinformation.

4.1

För att skapa transparens kring behandlingen av dina uppgifter måste vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter.

4.2

Rätt att se behandlade data (insynsrätt)

4.2.1

Du har när som helst rätt att begära information från oss om bland annat vilka uppgifter vi har registrerat om dig, vilket syfte registreringen tjänar, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare av uppgifter som kan finnas samt information om varifrån informationen kommer.

4.2.2

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi har behandlat om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter måste du skicka en skriftlig begäran till info@copenhagenhealth.se. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.3

Rätt att begära rättelse

4.3.1

Du har rätt att få rättat felaktiga personuppgifter om dig själv. Om du får kännedom om att det finns fel i de uppgifter som vi har registrerat om dig, uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att uppgifterna kan rättas. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.4

Rätt till radering/rätten att bli bortglömd

4.4.1

I vissa fall har du rätt att få alla eller vissa av dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Om fortsatt behandling av dina uppgifter är nödvändig, t.ex. för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter, eller för att rättsliga anspråk ska fastställas, hävdas eller försvaras, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är den du utger dig för att vara.

4.5

Rätt till begränsning av behandling

4.5.1

I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till enbart lagring, t.ex. om du anser att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.6

Rätt till dataportabilitet

4.6.1

I vissa fall har du rätt att få personlig information som du har lämnat till oss tillhandahållen i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och har rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

4.7

Rätt att invända mot behandling

4.7.1

Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter vars syfte är direkt marknadsföring, inklusive den profilering som görs för att rikta in vår direkt marknadsföring, eftersom denna behandling sker på grundval av ditt samtycke och / eller våra berättigade intressen, jfr. punkterna 2.1, 2.3, 2.4 och 2.6. Om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring och profilering ska du även radera dina cookies, som nämns i avsnitt 5.1 nedan.

4.8

Rätt att återkalla samtycke

4.8.1

Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke som du har gett oss för en given behandling av personuppgifter, inklusive för att skicka nyhetsbrev, vid kontakt med kundservice, som en del av ditt medlemskap i Club Copenhagen Health eller för godkännande av cookies. Om du vill återkalla ett samtycke, vänligen kontakta info@CopenhagenHealth.se. Cookiesamtycke återkallas genom att klicka på “cookien” i det nedre vänstra hörnet av CopenhagenHealth.se.

4.9

Rätt att klaga

4.9.1

Du har rätt att skicka in ett klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datainspektionen.se.

5.1

Information som samlas in om din användning av CopenhagenHealth.se i enlighet med pkt. 2.1, efter att du har begärt Copenhagen Healths egen leverantör, raderas senast ett år efter att du senast besökte sidan, medan tredjepartscookies har varierande utgångstider.

5.2

Uppgifter som samlas in i samband med dina köp och förfrågningar till Copenhagen Health i samband med detta, jfr. pkt. 2.2, kommer i princip att raderas drygt 3 år efter ditt köp, när rätten att klaga på varan har löpt ut. Uppgifter kan dock lagras under en längre tid om vi har ett legitimt behov av längre lagring, t.ex. om det är nödvändigt för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras, eller om lagring är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkrav. Uppgifter om retur av varor sparas i upp till 5 år efter utgången av det år då returen gjordes enligt fakturakrav och bokföringslagstiftning.

5.3

Information som samlas in i samband att du registrerar dig för att motta vårt nyhetsbrev, jfr. punkt 2.3, raderas när ditt samtycke till nyhetsbrevet återkallas, om vi inte har annan grund för att behandla uppgifterna.

5.4

Information som samlas in om dig som Copenhagen Health-medlem, jfr avsnitt 2.4, kommer att raderas 30 dagar efter att du säger upp ditt medlemskap/abonnemang hos Copenhagen Health.

6.1

Vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder som arbetar mot möjligheten för att dina upplysningar av misstag eller olagligt tas bort, blir offentliggjorda, försvinner, försämras eller hamnar hos obehöriga personer, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med lagen.

6.2

Endast anställda som har ett reellt behov av att få tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sitt arbete har tillgång till informationen. Dessa anställda instrueras i hur persondata hanteras på rätt sätt.

7.1

Copenhagen Health ApS, org. nr 40552138 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in av Copenhagen Health.

7.2

Om du har några frågor eller kommentarer om denna policy eller vill utnyttja en eller flera av dina rättigheter som beskrivs i avsnitt 4 kan du kontakta:

Copenhagen Health ApS
Christians Brygge 28
1559 København V
Danmark

Tel. +45  91 19 92 28
E-mail: info@CopenhagenHealth.se.

8.1

Denna personuppgiftspolicy uppdateras kontinuerligt. Den aktuella versionen är den som kan hittas här på CopenhagenHealth.se när som helst.

9.1

Detta är version 13 av Copenhagen Healths personuppgiftspolicy daterad 25 oktober 2021